L

In 2001 fotografeerde ik in een leefgemeenschap, waar 19 mannen met een verstandelijke beperking bij elkaar woonden.

Elk heeft in de groep een eigen positie verworven en het is boeiend dit groepsproces te volgen en te zien hoe men omgaat met de beperkingen en met elkaar.