E

Publicaties

 • In het kader van exposities werden foto’s van mij gepubliceerd in enkele huis-aan-huis bladen
 • Enkele malen werden door mij gemaakte foto’s gepubliceerd in Dagblad de Limburger
 • In 1995 was er een fotopagina onder de titel Fotogenie(k) in Weekblad de Brug gewijd aan mijn werk.
 • In het boek over het A73-project (waaraan ik deelnam) is ook werk opgenomen.
 • In het kader van wedstrijden werden foto’s gepubliceerd in Foto & Doka en het huisblad van de Fotobond.
 • In het kader van een artikelenserie over documentaire fotografie werden foto’s gepubliceerd in Fotografie (F&D) nr 2002-7 alsmede in het boek “Verhaal in Beeld” (SBA-2003).
 • In het boek “Underground” (SBA-november 2004)
 • In 2003/2004 is in diverse publicaties van de Kasteeltuinen Arcen fotowerk van mij (en mijn clubgenoten) opgenomen.
 • In het “Jaarboek Sport, beleid en onderzoek, editie 2004” (WJH Mulier Instituut- mei 2005)
 • In het Belgische jongerentijdschrift ITCH (juni 2005)
 • Voor het februari-nummer van Focus 2006 werd ik geïnterviewd over de activiteiten van Fotoclub Océ.
 • in Beeldschrift verscheen een artikel over een van mijn lezingen. 
 • in Fotobond in Beeld (2007-februari) een verslag van een fotoreis naar Charleroi en omgeving.
 • in 2012 verscheen in Fotografie FD een uitgebreid interview met als onderwerp Ideafinding.
 • diverse malen stonden er in “Fotobond in Beeld” door mij geschreven fotobesprekingen.
 • enkele malen werden foto’s van mij geplaatst in het Océ-bulletin (het bedrijfsblad van Océ-Technologies BV)
 • Daarnaast werden diverse door mij geschreven opinieartikelen gepubliceerd in het Rayonbulletin van de Afdeling Limburg van de Fotobond. Artikelen over fotografische ervaringen of over de ‘inhoud’ van fotografie.
 • In 2014 is werk van mij opgenomen in het boek Fotografie van de Journalistiekgroep (van de Gespreksgroep Fotojournalistiek)
 • In 2020 is werk van mij opgenomen in het jubileumboek van de Landelijk Groep Documentaire Fotografie